Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6531

Tytuł:

uchwała nr XLII/204/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku lesnego na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Paprotnia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6531
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej, jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku ( M.P. Nr 78 poz. 970) uchwala się co następuje: § 1. Średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. ( M.P. Nr 78, poz. 970) będącą podstawą wymiaru podatku leśnego na 2011 rok obniża się z kwoty 154,65zł za 1m3 do kwoty 80,00zł za 1m3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7783

  uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku lesnego na obszarze gminy Młynarze na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/325/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku lesnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.314.3327

  uchwała nr LV/374/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok na obszarze Gminy Ożarów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/205/2010 Rady Gminy Tereszpol z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2011rok.

 • DZ. URZ. 2011.308.3749

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok na obszarze gminy Ożarów

porady prawne online

Porady prawne

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła (...)

 • Zakupy słuzące wyłącznie sprzedaży zwolnionej - ujęcie w ewidencji

  Prowadzę naukę jazdy oraz handel (VAT+ PKPiR). Naukę jazdy mam tylko samochodem osobowym (sprzedaż zwolniona). Wszelkie zakupy służące obydwóm sprzedażom ujmuję (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6530

  uchwała nr XLII/203/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6529

  uchwała nr XLII/202/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jakom podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6528

  uchwała nr 156/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6527

  uchwała nr 155/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6526

  uchwała nr 150/XXXIV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.