Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6720

Tytuł:

uchwała nr 1543/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ŚWIĘTOJAŃSKA ulicy położonej we wsi IRS Żabieniec w gminie Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-14
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 209 pozycja: 6720
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR 1543/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ŚWIĘTOJAŃSKA ulicy położonej we wsi IRS Żabieniec w gminie Piaseczno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ?ŚWIĘTOJAŃSKA? ulicy we wsi IRS Żabieniec, stanowiącej działki nr ewid. 11 i 14, będącej przedłużeniem ulicy Świętojańskiej w Piasecznie, jak oznaczono kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Id: TLDAI-PQXEP-RJEAC-UFRYL-BAYBI. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy dojazdowej w IRS Żabieńcu został złożony przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego znak WGR.III.7621-P-85/10 z dnia 23 lipca 2010 r. do Burmistrza Piaseczna w sprawie doprowadzenia do zgodności danych adresowych w gminie Piaseczno z adresami ujętymi w urzędowym rejestrze podziału terytorialnego kraju TERYT, w systemie identyfikacji adresowej NOBOC. Przedmiotowa ulica, ustanowiona na działkach nr ewid. 11 i 14 w obrębie IRS Żabieniec, jest drogą powszechnego korzystania, pozostaje we władaniu Gminy Piaseczno (właściciel tych działek jest nieznany). Jest przedłużeniem istniejącej w mieście Piasecznie ulicy Świętojańskiej, stanowi jedyny dojazd do nieruchomości, której właściciele posługują się już kolejnym numerem porządkowym od ulicy Świętojańskiej. Załącznik do Uchwały Nr 1543/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010 r. Zalacznik1.pdf zalacznik nr 1 uchwała 1543 LII 2010

V-ce PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE mgr Mariusz Słowik

Id: TLDAI-PQXEP-RJEAC-UFRYL-BAYBI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5311

  uchwała nr 248_XI_2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy USTRONNA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4192

  uchwała nr 155/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ?DERENIOWA? ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3769

  uchwała nr 1054/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy "Trakt im. Józefa Kłoczkowskiego" drodze połozonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5379

  uchwała nr 1186/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno)

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6719

  uchwała nr 1542/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy KRYSZTAŁOWA ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6718

  uchwała nr 1541/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy HUSARII ulicy we wsi Szczaki w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6717

  uchwała nr 1540/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNA ulicy we wsi Baszkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6716

  uchwała nr 1533/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru przy ul. Kauna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6715

  uchwała nr 1532/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w granicach osiedla POLIMEX -CEKOP


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.