Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6975

Tytuł:

uchwała nr Nr XLI/186/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2011 roku od budynków mieszkalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-16
Organ wydający:Rada Gminy w Trojanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 211 pozycja: 6975
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XLI/186/10 RADY GMINY W TROJANOWIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2011 roku od budynków mieszkalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne na terenie gminy Trojanów lub ich części do 180m? powierzchni użytkowej. § 2. Traci moc uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2010 roku od budynków mieszkalnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Alicja Wiśniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6635

  uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2010 roku od budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.88

  uchwała nr XXXVIII/527/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.689

  uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.41

  uchwała nr XLV/607/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1573

  uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

 • Sprzedaż lokali po remoncie i wykończeniu

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam kupić lokale usługowe i po wyremontowaniu ich sprzedać je. Zamierzam kupić mieszkanie od dewelopera i po "wykończeniu" (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

 • Podatek od nieruchomości w kamienicy

  Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6974

  uchwała nr XLI/185/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6973

  uchwała nr XLI/184/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6972

  uchwała nr 277/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6971

  uchwała nr 276/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6970

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/30/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 października 2010r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.