Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7136

Tytuł:

uchwała nr 545/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Gminy Lesznowola
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7136
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR 545 / XL / 2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze Art.1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 17 poz. 95) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje nazwę drodze stanowiącej własność Gminy Lesznowola zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak

Załącznik do Uchwały Nr 545 / XL / 2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 545R

Id: IIWJD-NOERQ-CNLNK-HFXKQ-CUBEW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5957

  uchwała nr XVII / 80 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5956

  uchwała nr XVII / 79 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5958

  uchwała nr XVII / 81 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7135

  uchwała nr 544/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7134

  uchwała nr 543/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7133

  uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7132

  uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7131

  uchwała nr XLI/222/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.