Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

Tytuł:

uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Miejska w Mordach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7140
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA NR XLI/197/10 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje: § 1. Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Mordy, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Mordy, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Danielak

Id: PMIAR-VSONK-ATZFF-IBFUH-HDUEX. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.doc Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Mordy. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.doc Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Mordy.

Id: PMIAR-VSONK-ATZFF-IBFUH-HDUEX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1336

  uchwała nr XLV/454/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.15

  uchwała nr 151/XXIV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7139

  uchwała nr XLI/196/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7138

  uchwała nr 547/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7137

  uchwała nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7136

  uchwała nr 545/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7135

  uchwała nr 544/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.