Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.21.500

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 21 pozycja: 500
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.826

  uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73

  uchwała nr XIII/135/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.499

  uchwała nr XXXI/398/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łopuszka Mała i miasta Kańczuga w przedmiocie zmiany granic wsi Łopuszka Mała i miasta Kańczuga w związku ze scaleniem gruntu wsi Łopuszka Mała

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.498

  uchwała nr XLIX/455/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/337/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.497

  uchwała nr XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.496

  uchwała nr XXX/203/2009 Rady Miasta Brzozów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/38/2007 z dnia 14 marca 2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.495

  uchwała nr XXXVII/278/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.