Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7439

Tytuł:

uchwała nr XXX/249/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 218 pozycja: 7439
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXX/249/10 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19 , poz. 115 z późniejszymi zmianami) , po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostrołęckiego (Uchwała Nr 593/2010 z dnia 13 września 2010 r.) , uchwala się co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi wewnętrzne na terenie Gminy Troszyn: 1) Miejscowość Troszyn - (ul. Piękna , działka nr 1213) , droga otrzymuje nr istniejącej drogi gminnej - ul. Diamentowa w Troszynie , to jest 251 128 W , ponieważ leży w tym samym ciągu drogowym i nazwę: ?(dr. pow. Troszyn ? Grucele ? Zabiele) ? Troszyn ? (dr. gm. Troszyn ? Rabędy)?. 2) Miejscowość Troszyn ? (ul. Konopnickiej i część ul. Polnej , dz. nr 318 i część działki nr227 od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z drogą powiatową Troszyn ? Kleczkowo), droga otrzymuje numer kolejny w ewidencji dróg gminnych Gminy Troszyn , to jest 251 129 W i nazwę: ?(dr. pow. Zamość ? Troszyn) ? Troszyn ? (dr. pow. Troszyn ? Kleczkowo)?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Brzeziński

Id: CTVSC-KJVMY-DTUTW-TPGGF-UJQKV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.92

  uchwała nr X/84/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany kategorii niektórych dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7438

  uchwała nr XXIX/235/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/222/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość ? Janochy ? Grucele - Puchały ? dług 5,556km w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7437

  uchwała nr XXIX/234/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/228/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce ? Janki Stare ? Rabędy ? Zapieczne ? (dr. pow. Goworowo ? Tomasze - Rzekuń) ? dług 8,008km w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7436

  uchwała nr XXVIII/228/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce ? Janki Stare ? Rabędy ? Zapieczne ? (dr. pow. Goworowo ? Tomasze - Rzekuń) ? dług 8,008km w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7435

  uchwała nr XXVIII/227/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7434

  uchwała nr XXVIII/226/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.