Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Ruja
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 3566
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XXXVI/201/10 RADY GMINY RUJA z dnia 5 listopada 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala co następuje : § 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Ruja z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Id: KSRCF-GWGXW-ZJOUE-XMKWW-NOWSE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/152/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/196/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr 336/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

 • uchwała nr 335/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr 334/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.