Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7503

Tytuł:

uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7503
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. § 1 pkt 2 lit d uchwały Nr XXX/241/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r. otrzymuje brzmienie: ?związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej? . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: NAWID-EZNXI-AWBJE-QEDLZ-WZFYK

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.2285

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4497

  uchwała nr XII/121/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Troszynie ze szkołą filialną w Dąbku i Milewie Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5514

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.985

  uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Troszyn pod nazwą Żłobek Samorządowy w Troszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.96

  uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7502

  uchwała nr 6/II/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7501

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7500

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7499

  uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7498

  uchwała nr L/420/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.