Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7504

Tytuł:

uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7504
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 21 grudnia 2010 r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), uchwala się co nastepuje: § 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 1. § 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 2. § 3. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 3. § 4. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji:dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 4. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/101/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 listopada 2004 r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: IKOJX-OMAOD-AGOJL-IKHOX-PDVPH

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc Deklaracja na podatek rolny

Id: IKOJX-OMAOD-AGOJL-IKHOX-PDVPH

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik2.doc Informacja w sprawie podatku rolnego

Id: IKOJX-OMAOD-AGOJL-IKHOX-PDVPH

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach rolnych

Id: IKOJX-OMAOD-AGOJL-IKHOX-PDVPH

Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik4.doc dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Id: IKOJX-OMAOD-AGOJL-IKHOX-PDVPH

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7552

  uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102

  uchwała nr X/92/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6520

  uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Gospodarstwo rolne.

  Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. (...)

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne dla celów podatkowych

  Agroturystyka w gospodarstwie rolnym może być zwolniona z podatku. Poproszę o definicję gospodarstwa rolnego.

 • Opodatkowanie odziedziczonej nieruchomości

  Odziedziczyłem po ojcu część działki rolnej. Działka nie ma aktu własności jest wspólną własnością kilku spadkobierców. Nawet nie wiem jaką powierzchnię ma (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7503

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7502

  uchwała nr 6/II/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7501

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7500

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7499

  uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.