Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7506

Tytuł:

uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7506
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 21 grudnia 2010 r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. ( Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się co nastepuje: § 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 1. § 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 2. § 3. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 3. § 4. Określa się wzór załacznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 4. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/103/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 listopada 2004 r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Czesław Brzeziński

Id: VFZGO-HOBUC-ZUXKC-LUJPE-YJDWJ

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc Deklaracja na podatek leśny

Id: VFZGO-HOBUC-ZUXKC-LUJPE-YJDWJ

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik2.doc Informacja w sprawie podatku leśnego

Id: VFZGO-HOBUC-ZUXKC-LUJPE-YJDWJ

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach leśnych

Id: VFZGO-HOBUC-ZUXKC-LUJPE-YJDWJ

Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 r. Zalacznik4.doc dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Id: VFZGO-HOBUC-ZUXKC-LUJPE-YJDWJ

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7553

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102

  uchwała nr X/92/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6520

  uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.101

  uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • WDT a ewidencja sprzedaży

  Dokonaliśmy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE; potraktowaliśmy to jako WDT, wpisując przychód w rejestr sprzedaży. Czy powinniśmy zaprowadzić jakiś odrębny rejestr (...)

 • Eksport towarów przez rolnika

  Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić?

 • Ujęcie faktury w ewidencji VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-montażowych opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT. VAT rozliczam w ciągu 30 dni, a w sytuacjach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7505

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7504

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych i dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7503

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7502

  uchwała nr 6/II/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7501

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.