Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7533

Tytuł:

zarządzenie nr 38/2010 Starosty Mławskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Starosta Mławski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7533
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2011 roku. Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej - w Domu Dziecka w Kowalewie w 2011 roku w kwocie: 3 250,00zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem iż ogłoszenie o średnim koszcie z § 1 zarządzenia stanowi podstawę do ustalenia odpłatności w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Mławski: Włodzimierz A. Wojnarowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5744

  zarządzenie nr 39/2009 Starosty Mławskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Sępoleński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.283

  zarządzenie nr 3/2010 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo ? wychowawczej w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.317

  zarządzenie nr 5/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7532

  uchwała nr L/486/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7531

  uchwała nr L/483/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r oraz zmienionej uchwałą Nr XXVI/270/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7530

  uchwała nr L/481/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/472/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7529

  uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7528

  uchwała nr 538/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Brylantowa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.