Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/331/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 225 pozycja: 3693
Hasła:

UCHWAŁA NR XLIII/331/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy będącej własnością osób fizycznych, w miejscowości Iwiny: - działka nr 498/6 ? ul. Sosnowa Położenie ulicy przedstawiono na mapie w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Jerzy Woźniak

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/331/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf załącznik do uchwały nr XLIII/331/10

Id: YUYHA-NVGOK-BKMWJ-IESCE-DMQUN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • uchwała nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • uchwała nr 412/XLIX/10 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 13 października 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych Miasta Nowa Ruda, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr 411/XLIX/10 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 13 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • uchwała nr LX/399/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.