Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-03
Organ wydający:Rada Gminy Kłodzko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 227 pozycja: 3758
Hasła:program pomocy de minimis
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

  • uchwała nr 425/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

  • uchwała nr 424/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

  • uchwała nr LI/335/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

  • uchwała nr XXXIX/456/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Długołęka oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

  • uchwała nr LI/367/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród' w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.