Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-03
Organ wydający:Rada Gminy Rzekuń
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 23 pozycja: 340
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXVII/159/2008 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń postanawia, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok ,zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady: Kazimierz Jastrzębski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5097

  zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 października 2008 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.339

  uchwała nr XXXVI/153/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.338

  uchwała nr 199/XXXI/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.337

  uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , punktów i zespołów przedszkolnych , prowadzonych na terenie Gminy Dobre przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.336

  uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.335

  uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt , prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.