Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.23.545

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/372/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz dalszym postępowaniu z nimi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-03-29
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 23 pozycja: 545
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

  uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1461

  uchwała nr XXXI/194/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dygowo i dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1912

  uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Winnica oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.544

  uchwała nr XXXVI/223 /2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc rzeczową w formie jednego gorącego posiłku dziennie dla rodzin i osób go pozbawionych oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.543

  uchwała nr LVI/1018/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "KROŚCIENKO - VI" ul. Korczyńska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.542

  uchwała nr L/465/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu statutu Gminy Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.541

  uchwała nr XLIX/454/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/219/2004 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.540

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.