Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-21
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 242 pozycja: 4088
Hasła:najem
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/166/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • DZ. URZ. 2009.18.235

  uchwała nr XIX/164/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 376 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich, w okręgu wyborczym nr 3.

 • zarządzenie nr RF.0151-0047/10 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 marca 2010r. w sprawie złożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • zarządzenie nr 182/10 Wójta Gminy Cieszków z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszków za rok 2009 r.

 • decyzja nr OWR-4210-56/2010/141/VIII-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: "ENERGETYKA" sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie

 • decyzja nr OWR-4210-57/2010/1122/VI-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Clima HEAT Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.