Logowanie

Tytuł:

informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 21 stycznia 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 339
Hasła:biegli
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 lutego 2011r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 23 lutego 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2009r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 12 marca 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja Starosty Strzelińskiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji gruntów i budynków ? opracowanie map ewidencji gruntów i budynków w technologii cyfrowej dla jednostki ewidencyjnej Przeworno.

 • porozumienie nr 4/2010 Prezydenta Miasta Wrocławia; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Wydziałowi Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia wykonywania do 31 grudnia 2011 roku zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • porozumienie nr 3/2010 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego wykonywania do 31 grudnia 2011 roku zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • porozumienie nr 2/2010 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie powierzenia jednostkom organizacyjnym Policji wykonywania do dnia 31 grudnia 2011 roku zadań centrów powiadamiania ratunkowego województwa dolnośląskiego

 • zarządzenie nr 156.III/10 Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.