Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.29.669

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 23 lutego 2010r. pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie wspólnej realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania na zbiegu ulic: Kościuszki, Rzeszowskiej i Strażackiej w Dębicy".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-04-19
Organ wydający:Burmistrz Miasta Dębica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 29 pozycja: 669
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.763

  porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 23 lutego 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Powiatem Dębickim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w ciągu drogi powiatowej pod nazwą: ?Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową ? budową pozostałej infrastruktury technicznej (ulic Kwiatkowskiego, 1 Maja, Jana Pawła II) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowska ? Kwiatkowskiego w Dębicy?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1910

  uchwała nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ul. Rzeszowskiej i ul. Rajskiej w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1510

  uchwała nr IX/85//11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kościuszki w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.357

  umowa Burmistrza Miasta Dębica z dnia 23 lutego 2009r. zawarta w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasto Dębica w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Dębica na realizację zadania pod nazwą: ?Przebudowa ul. 1-go Maja w Dębicy w rejonie wiaduktu PKP linii Nr 91 Kraków Medyka wraz z infrastrukturą techniczną?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2945

  uchwała nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.668

  uchwała nr VIII/1360/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XXXVIII/229/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.667

  uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.666

  uchwała nr 225/XXXIX/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.665

  uchwała nr XXX/235/2010 Rady Gminy Stubno z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.664

  uchwała nr XXXVII/394/10 Rady Gminy Solina z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polańczyk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.