Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.30.682

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-04-23
Organ wydający:Rada Gminy Jasienica Rosielna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 682
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr XXVII/219/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.350

  uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Poczesna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

  uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.681

  uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy Grębów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.680

  uchwała nr XXXV/186/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.679

  uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie użytku ekologicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.678

  uchwała nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.677

  uchwała nr XXXIII/221/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.