Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.30.683

Tytuł:

uchwała nr V/24/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Jaśliska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-04-23
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli Pełniąca Funkcję Rady Gminy Jaśliska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 683
Hasła:Szkoły - obwody szkół
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ręczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.682

  uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.681

  uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy Grębów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.680

  uchwała nr XXXV/186/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.679

  uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie użytku ekologicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.678

  uchwała nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.