Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.33.769

Tytuł:

informacja nr A-0159-4/10 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-05
Organ wydający:Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 33 pozycja: 769
Hasła:Lista Biegłych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.526

  informacja nr A-0159-4/10 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2010r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.1875

  informacja nr A-0159-7/11 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2011r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.2286

  informacja nr A-0159-8/11 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 września 2011r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1636

  informacja nr A-0159-9/10 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.286

  informacja nr A-0159-4/11 Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2011r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.768

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II-0911-61/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2010r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LI/500/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr L/481/10 z dnia 26 lutego 2010 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu budownictwa handlowo-usługowego w Kolbuszowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.767

  rozporządzenie nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt na terenie miejscowości Nakło w gminie Stubno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.766

  aneks nr 1/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 27 maja 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.765

  aneks nr 1/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 17 grudnia 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w sprawie przekazania Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę do wykonywania następujących zadań: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.764

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Przemyśl w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajmenych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.