Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.51

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/64/2009 Rady Gminy Bircza z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Rada Gminy w Birczy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 51
Hasła:Czystość i porządek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1771

  uchwała nr XIII/35/2011 Rady Gminy Bircza z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3582

  uchwała nr XVIII/63/2011 Rady Gminy Bircza z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.50

  uchwała nr 230/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.49

  uchwała nr 228/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.48

  uchwała nr 227/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na terenie Miasta Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.47

  uchwała nr 246/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.46

  uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.