Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.35.795

Tytuł:

uchwała nr XLIII/424/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów oraz zmiany uchwały Nr VII/79/2003 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubaczów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Lubaczów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 35 pozycja: 795
Hasła:Herby i flagi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.796

  uchwała nr XLIII/425/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.85

  uchwała nr XL/395/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na gruntach nadleśnictwa Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1386

  uchwała nr XXXIV/325/09 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/324/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.48

  uchwała nr 388/XXX/08 Rady Miasta Lubaczów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miejska Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1344

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/267/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2008 - 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.794

  uchwała nr 270/XXXIV/10 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.793

  uchwała nr XL/18/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.792

  uchwała nr XLII/267/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Frysztak

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.791

  uchwała nr XXXVII/286/2009 Rady Gminy Czudec z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Czudec na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.790

  uchwała nr XLIV/333/2010 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.