Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.58

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Przecław z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Rada Gminy Przecław
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 58
Hasła:Pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.436

  uchwała nr XXXV/191/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Czermin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.154

  uchwała nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/275/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej przez Gminę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX-57/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.57

  uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.56

  uchwała nr I/5/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.55

  uchwała nr I/4/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.54

  uchwała nr XXXI/230/2009 Rady Gminy Borowa z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.53

  uchwała nr XXXI/229/2009 Rady Gminy Borowa z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Borowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.