Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.60

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/8602/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust.2 i § 8 uchwały Nr 194/XXXIII/2009 Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 60
Hasła:Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.290.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-180/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2010r. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/272/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2010.12.65

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Spytkowice- w części.

 • DZ. URZ. 2010.22.128

  uchwała nr KI-43-050/92/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXIII/328/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1757

  uchwała nr 331/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXIII/211/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2478

  uchwała nr XXVII/8227/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.59

  uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.58

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Przecław z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.57

  uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.56

  uchwała nr I/5/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.55

  uchwała nr I/4/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.