Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.62

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/8623/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/326/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podarkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 62
Hasła:Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3140

  uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3142

  uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Strzyżów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3573

  uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/322/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.408

  uchwała nr XXXV/335/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kombatantów i Sportowej w Strzyżowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.101

  uchwała nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w StrzyżowieRady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/215/05 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.61

  uchwała nr XXVIII/8617/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/311/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.60

  uchwała nr XXVIII/8602/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust.2 i § 8 uchwały Nr 194/XXXIII/2009 Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.59

  uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.58

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Przecław z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.57

  uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Niwiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.