Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.63

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/8631/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/08 Rady Gminy Niwiska z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego ? zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Niwiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 63
Hasła:Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2577

  uchwała nr XXXIII/214/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok na obszarze Gminy Niwiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2576

  uchwała nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niwiska na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2581

  uchwała nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Niwiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2579

  uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2578

  uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.62

  uchwała nr XXVIII/8623/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/326/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podarkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.61

  uchwała nr XXVIII/8617/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/311/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.60

  uchwała nr XXVIII/8602/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust.2 i § 8 uchwały Nr 194/XXXIII/2009 Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.59

  uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.58

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Przecław z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.