Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.64

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/8637/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LV/431/09 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/268/09 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 64
Hasła:Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2441

  uchwała nr LV/433/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/05 Rady Gminy Czarna z dnia 29.03.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.435

  uchwała nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ?Czarna - Pastwiska? położonego w miejscowości Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2431

  uchwała nr XXXVII/367/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.859

  uchwała nr XXX/281/09 Rady Gminy Czarna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dni i godzin otwarcia oraz zamknięcia placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1205

  uchwała nr XLV/365/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/258/08 Rady Gminy Czarna z dnia 27 pażdziernika 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Czarna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.63

  uchwała nr XXVIII/8631/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/08 Rady Gminy Niwiska z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego ? zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.62

  uchwała nr XXVIII/8623/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/326/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podarkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.61

  uchwała nr XXVIII/8617/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/311/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.60

  uchwała nr XXVIII/8602/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust.2 i § 8 uchwały Nr 194/XXXIII/2009 Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.59

  uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.