Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.3.65

Tytuł:

zarządzenie nr 5/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żołyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-08
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 65
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.270

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żołyni w okręgu wyborczym Nr 3.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  zarządzenie nr 59/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  zarządzenie nr 80/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.64

  uchwała nr XXVIII/8637/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LV/431/09 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/268/09 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.63

  uchwała nr XXVIII/8631/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/08 Rady Gminy Niwiska z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego ? zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.62

  uchwała nr XXVIII/8623/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/326/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podarkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.61

  uchwała nr XXVIII/8617/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/311/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.60

  uchwała nr XXVIII/8602/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust.2 i § 8 uchwały Nr 194/XXXIII/2009 Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.