Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.38.528

Tytuł:

ogłoszenie nr GKN.7430-04/1/09 Starosty Łosickiego z dnia 28 grudnia 2009r. dotycząca projektów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-22
Organ wydający:Starosta Łosicki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 38 pozycja: 528
Hasła:ewidencja gruntów i budynków

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOSICKIEGO Zgodnie z art. 24a ust. 87 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że projekty operatów opisowo ? kartograficznych dla niżej wymienionych obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie: Falatyczne Kamianka Kisielew Myszkowice Hruszew Rusków Zaborze wyłożonych do wglądu osób zainteresowanych w dniach 23 listopada do 12 grudnia 2009r. z dniem 14 grudnia 2009r. stały się operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo ? kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Z up. Starosty: mgr inż. Walerian Chlebiński Geodeta Powiatowy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1791

  ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5259

  ogłoszenie nr GKN.6620.1.2011.K Starosty Łosickiego z dnia 26 lipca 2011r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych dla wszystkich obrębów gminy Stara Kornica pow. łosicki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1829

  ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 10 marca 2010r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych obrębów gminy Łosice pow. łosicki województwo mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2588

  informacja nr GN.7430/1/M/22/09 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego dla obrębów gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2014

  informacja nr G.II.A.7430-22/2010 Starosty Przemyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Łuczyce gmina Przemyśl, Kosienice, Maćkowice gmina Żurawica i Piątkowa gmina Dubiecko oraz projektów operatów kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Babice i Ruszelczyce gmina Krzywcza oraz Makowa gmina Fredropol

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.527

  uchwała nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.526

  uchwała nr LXX/2188/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/1371/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.525

  uchwała nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.524

  protokół Rady Miasta Siedlce z dnia 7 lutego 2010r. Referendum gminne w sprawie sposobu zagospodarowania stadionu przy ul. Wojskowej zarządzone na dzień 7 lutego 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.523

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sierpcu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.