Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.40.556

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 556
Hasła:lokale

UCHWAŁA Nr XXXVIII/256/2009 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ustawy z 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr IX/80/2003 Rady Gminy Wierzbica z dnia 5 września 2003r., dotyczącego wykazu lokali socjalnych na terenie gminy Wierzbica: wprowadza się pkt 3. Agronomówka w Łączanach. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1826

  uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr IV/42/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2162

  uchwała nr VI/57/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr. V/46/2011 z dnia 11 marca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4403

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1825

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1490

  uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.555

  uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.554

  uchwała nr XXXVIII/251/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.553

  uchwała nr 164/XXIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 158/XXI/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy Świercze w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.552

  uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grójec na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.551

  uchwała nr LXX/2220/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa ? Mokotów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.