Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.40.560

Tytuł:

zarządzenie nr 3/10 Starosty Żuromińskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Starosta Żuromiński
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 560
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE Nr 3/10 STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2010 roku. Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w roku 2010 w kwocie 2.252zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa). § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Starosta Żuromiński: mgr Janusz Welenc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.899

  zarządzenie nr 6/09 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.475

  zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1182

  zarządzenie nr 5 Starosty Żuromińskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  komunikat PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w roku 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.559

  uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.558

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Teresin z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu TERESIN GAJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.557

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/246/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.556

  uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.555

  uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2010.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.