Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

Tytuł:

zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Starosta Legionowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 561
Hasła:placówka opiekuńczo-wychowawcza

ZARZĄDZENIE Nr 33/09 STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legionowskiego. Na podstawie art. 86 ust. 7 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz 1362) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2010 w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie przy ul. Piusa 69, w wysokości 2.400zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Starosta: Jan Grabiec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.368

  zarządzenie nr 1/2011 Starosty Legionowskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.563

  zarządzenie nr 2/2012 Starosty Legionowskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.560

  zarządzenie nr 3/10 Starosty Żuromińskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.559

  uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.558

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Teresin z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu TERESIN GAJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.557

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/246/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.556

  uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.