Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.41.866

Tytuł:

uchwała nr XXXI/317/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 866
Hasła:zabytki

UCHWAŁA NR XXXI/317/2010 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.  U. Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390? z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.  875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394? z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. W Uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków po § 4 ust. 3 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu:  ? 4. W roku 2010 wnioski o dotację mogą być składane do dnia 30 czerwca 2010 r. ? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Rada Gminy Widuchowa w dniu 19 marca podjęła uchwałę ww. sprawie ustalając w roku budżetowym ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na  przedmiotowe cele do 30 marca. Na prośbę potencjalnych beneficjentów proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2010 do 30 czerwca. 

ID: RLAJG-PUFIU-NMTEJ-JOXMF-JPOPC. Podpisany.

Strona 1 / 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Rada Gminy Widuchowa w dniu 19 marca podjęła uchwałę ww. sprawie ustalając w roku budżetowym ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na  przedmiotowe cele do 30 marca. Na prośbę potencjalnych beneficjentów proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2010 do 30 czerwca. 

ID: RLAJG-PUFIU-NMTEJ-JOXMF-JPOPC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2129

  uchwała nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXII/317/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1367

  uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4261

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3975

  uchwała nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien

  Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.865

  uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2010r. o utworzeniu obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.864

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Warnice na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.863

  uchwała nr XXXVIII/260/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.862

  uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.861

  uchwała nr XXVIII/214/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świdwin na okręgi wyborcze.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.