Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.41.940

Tytuł:

uchwała nr XLI/285/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-25
Organ wydający:Rada Miasta Brzozów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 940
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.973

  uchwała nr XL/282/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1943

  uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1941

  uchwała nr XLIII/306/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.647

  uchwała nr XXIX/196/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1942

  uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIII/306/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.939

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/65/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 maja 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Birczy Nr LX /11/ 2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenie świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.938

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2010r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Dębickiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.937

  zarządzenie nr 17/2010 Starosty Dębickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Powiatu Dębickiego nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2010 r. Nr 21 poz. 519

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.936

  uchwała nr I/27/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2009 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 31 lica 2009 r. dotyczącej zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.935

  uchwała nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.