Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.41.946

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-25
Organ wydający:Rada Gminy Iwierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 946
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1645

  uchwała nr XXX/174/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.455

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresie sportu w Gminie Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2902

  uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwierzyce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.338

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1007

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.945

  uchwała nr XL/311/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.944

  uchwała nr 660/XLVI/2010 Rady Miasta Lubaczów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.943

  uchwała nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.942

  uchwała nr LII/527/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/495/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolbuszowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.941

  uchwała nr L/495/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolbuszowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.