Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.41.951

Tytuł:

uchwała nr XLII/384/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-25
Organ wydający:Rada Gminy Świlcza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 951
Hasła:Stypendia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.937

  uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.534

  uchwała nr XXXIX/363/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świlcza na lata 2010-2015" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.670

  uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1116

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.866

  uchwała nr XXVII/251/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza /z późn. zm./.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.950

  uchwała nr XXIX/218/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.949

  uchwała nr XXXVIII/239/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.948

  uchwała nr XLII/25/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.947

  uchwała nr XLII/24/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.946

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.