Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.44.996

Tytuł:

uchwała nr VII/24/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 44 pozycja: 996
Hasła:Statuty - związków komunalnych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.1196

  uchwała nr XXVII/19/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1901

  sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 16 marca 2010r. z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.876

  uchwała nr II/11/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Związku Gmin Dorzacza Wisłoki na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.378

  uchwała nr XVII/14/08 Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1154

  uchwała nr II/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.995

  uchwała nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Żurawica z dnia 14 maja 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.994

  uchwała nr XXXVIII/355/10 Rady Gminy Żurawica z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.993

  uchwała nr XLI/208/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.992

  uchwała nr XXXVI/281/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.991

  uchwała nr XLII/383/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.