Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.46.671

Tytuł:

zarządzenie nr 6/2010 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-03-03
Organ wydający:Starosta Sokołowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 46 pozycja: 671
Hasła:domy pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2010 roku Działając zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje: § 1. Ustalam na rok 2010 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy  społecznej: DPS w Wirowie ? dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 2.308,30 zł. DPS w Jabłonnie Lackiej ? dla kobiet przewlekle, somatycznie chorych - 2.269,20 zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym  zostało opublikowane.

Starosta Sokołowski Antoni Czarnocki  

ID: FKLRK-TBMQU-UJSDY-XPEHO-PWGKO. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.901

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1136

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.670

  uchwała nr XXVII/191/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.\

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.669

  uchwała nr XLII/376/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.668

  uchwała nr XLII/374/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.667

  uchwała nr XXXIX/300/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.666

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2010r. o decyzji nr WCC/124-ZTO-D/142/W/OWA/2010/RK w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa: Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.