Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.46.975

Tytuł:

uchwała nr LIII/385/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 190/4 i 190/5 w Barnówku ? gmina Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-08
Organ wydający:Rada Miejska w Dębnie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 46 pozycja: 975
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4218

  uchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów

 • DZ. URZ. 2010.82.1469

  uchwała nr XLII / 684 /2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 27/21, 27/22, cz. 27/25 położonych w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i 34, położonych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.974

  uchwała nr XLIV/400/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.973

  uchwała nr XXXIII/297/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.972

  uchwała nr XXXIX/349/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.971

  uchwała nr XLII/486/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.970

  uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Bobolice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.