Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.4.77

Tytuł:

uchwała nr 207/XXXV/2009 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Dubiecko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 4 pozycja: 77
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4640

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. 2011.273.2223

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczenia nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony - w części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1410

  uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1228

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.1070

  uchwała nr XXIX/253/10 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.76

  uchwała nr XXXII/235/2009 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dębowiec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.75

  uchwała nr XXIX/448/09 Rady Gminy Dębica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów członków Polskiego Związku Niewidomych na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem autobusowym Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.74

  uchwała nr XXXVII/223/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.73

  uchwała nr XXXIII/313/2009 Rady Gminy Besko z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.72

  uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli Miejskich w Gminie Ustrzyki Dolne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.