Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/263/2010 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 49 pozycja: 729
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR XXXV / 263 / 2010 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska  w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, na terenie Gminy Siechnice w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia  2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Jerzy Woźniak

ID: SOVQS-RHDIR-CPBNO-LRKWT-XUVKR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6709

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2131

  uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.641

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2248

  uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów

 • uchwała nr XLII/369/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów

 • uchwała nr XXXVII/218/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należnosci pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wołowskiemu oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym

 • zestawienie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Sobótka

 • zarządzenie nr Nr 376/10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2010 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.