Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1129

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Tarnowiec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 1129
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1367

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec ? w gminie Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1276

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.2061

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1752

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.1938

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1128

  uchwała nr XXX/257/2010 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1127

  uchwała nr XXX/256/2010 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1126

  uchwała nr 235/XXXVII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1125

  uchwała nr XLIII/303/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1124

  uchwała nr XXXIII/257/10 Rady Gminy Laszki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Laszki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.