Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/276/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Czernica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 808
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXII/276/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Kamieniec Wrocławski część północna. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica Karol Pietrucha  

ID: BMGXD-EJRQU-JPCUO-VLQNN-GKZIB. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/277/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/202/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/279/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/209/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/280/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXX/220/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/116/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/200/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (częsć północna), gmina Czernica

 • uchwała nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym

 • uchwała nr LI/351/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

 • uchwała nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

 • uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.