Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1110

Tytuł:

zarządzenie nr 322/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-24
Organ wydający:Wojewoda Zachodniopomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 56 pozycja: 1110
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 322 /2010

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecin

Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku ze stabilizacją sytuacji hydrologicznej na rzece Odrze i Zalewie Szczecińskim, zarządza się co następuje: §1 Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego oraz na terenie Miasta Szczecin od godziny 8.00 dnia 24 czerwca 2010 r. §2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu §3 1. Traci moc Zarządzenie nr 280/2010 z dnia 07 czerwca 2010 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Szczecin. 2. Traci moc Zarządzenie nr 281/2010 z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Staroście Myśliborskiemu i Staroście Gryfińskiemu oraz Prezydentowi Miasta Szczecin.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin Zydorowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

  zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.43.909

  zarządzenie nr 253/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2331

  zarządzenie Nr 699/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego oraz miasta: Szczecin i Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.1027

  zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.793

  zarządzenie nr 247/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego oraz Miasta Szczecin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1109

  uchwała nr V/sXXXVIII/304/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wałcz na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1108

  uchwała nr XXXI/305/2009 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1107

  uchwała nr XXXV/290/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1106

  uchwała nr XXXV/152/09 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1105

  uchwała nr XXX/279/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2010.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.