Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.56.822

Tytuł:

uchwała nr 691/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 56 pozycja: 822
Hasła:drogi

UCHWAŁA Nr 691/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 ? Wykaz ulic miasta Radomia zaliczonych do dróg gminnych? do uchwały nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 57/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2006r., uchwałą nr 289/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2008r., uchwałą nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lipca 2009r. oraz uchwałą nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r., po pozycji 311 dodaje się pozycję 312 w brzmieniu: ?312. Grójecka? § 2. Ustala się przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznymi nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.144.4400

  uchwała nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.757

  uchwała nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.164.4065

  uchwała nr 781/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.821

  uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ogrodów działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.820

  uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.819

  uchwała nr XXXV/319/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew uchwalonego uchwałą nr 393/XXXVI/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 184, poz. 7092 z dnia 13 września 2006 r.), w zakresie związanym z linią zabudowy na działkach o nr ewid. 96/2, 96/3, 97/1 i 98 we wsi Janówek, gm. Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.818

  uchwała nr XXXVII/219/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.817

  uchwała nr XXXVII/218/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.