Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.56.829

Tytuł:

uchwała nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Miejska w Zwoleniu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 56 pozycja: 829
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXIX/234/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Zwolenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Mateusz Sałbut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych

Lp. I. II. 1. 2. 3. III. 1. Wydatki Wydatki bieżące § 4210-zakup materiałów i wyposażenia w tym na edukację ekologiczną - zakup nagród dla laureatów konkursu przyjazne środowisko 2. § 4300-zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe § 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych- sfinansowanie koncepcji kanalizacji dla gminy Zwoleń Stan środków obrotowych na koniec roku 30 000 0 74 000 1 000 1 000 139 000 65 000 35 000 4 000 4 000 4 000 4 000 143 000 69 000 39 000 4 000 30 000 0 74 000 1 000 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody § 0690-wpływy i różnych opłat Plan na 2008 rok 70 000 70 000 70 000 4 000 4 000 Zmiana Plan na 2008 rok po zmianach 70 000 74 000 74 000

IV.

Przewodniczący Rady: Mateusz Sałbut
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1828

  uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1726

  uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5338

  uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5164

  uchwała nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2268

  uchwała nr XXV/220/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.828

  uchwała nr XXIX/233/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.827

  uchwała nr XXIX/232/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.826

  uchwała nr XXIX/231/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.825

  uchwała nr XXIX/230/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.824

  uchwała nr XXIX/229/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.