Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.5.82

Tytuł:

informacja Starosty Łobeskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych ANIELINO I KRZEMIENNA w jednostce ewidencyjnej Gmina - Dobra.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-01-21
Organ wydający:Starosta Łobeski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 82
Hasła:

INFORMACJA STAROSTY ŁOBESKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych  ANIELINO I KRZEMIENNA w jednostce ewidencyjnej Gmina - Dobra. Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że: § 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów ewidencyjnych ANIELINO I KRZEMIENNA w jednostce ewidencyjnej Gmina - Dobra, wyłożony w dniach od 09 do 30 listopada 2009 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w Łobzie przy ul. Głowackiego 4, stał się z dniem 1 grudnia 2009 r. operatem ewidencji gruntów i budynków  § 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą  dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zgłaszać  zarzuty do tych danych, do Starosty Łobeskiego na adres: 73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41. § 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

Starosta Antoni Gutkowski

ID: ARNCG-SEMBH-OEBIJ-TJAID-WEFZA. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.184

  informacja Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 4, 15, 19 w jednostce ewidencyjnej Gmina - Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1539

  informacja nr BGM. 7436/22/2009 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 3,5,11,13,16 w jednostce ewidencyjnej Gmina ? Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1887

  informacja Starosty Łobeskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych POWIATU ŁOBESKIEGO

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1478

  informacja Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 19 lipca 2010r. o utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 10 i 14 w jednostce ewidencyjnej Gmina - Miasto Świnoujście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.505

  informacja Starosty Stargardzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 034.0001, 034.0002, 034.0003 i 034.0004 w jednostce ewidencyjnej Miasto Dobrzany oraz dla obrębów ewidencyjnych Biała, Błotno, Bytowo, Dolice, Grabnica, Kępno, Kozy, Krzemień, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Ognica, Sierakowo i Szadzko w jednostce ewidencyjnej Gmina Dobrzany

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.81

  aneks nr 14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 6 czerwca 2001 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.80

  uchwała nr XLVI/328/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą administracyjną granic Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.79

  uchwała nr XLII/505/09 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stargardzkiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.78

  uchwała nr XLII/502/09 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/332/2005 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.77

  uchwała nr XXXVIII/208/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 października 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z powiatowego obiektu użyteczności publicznej ?Moje Boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.