Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 14/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-31
Organ wydający:Starosta Wołowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 880
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 14/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 86 ust 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 175., poz. 1362 ze zmianami) ustalam: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2010, wyliczony  zgodnie z art. 6 pkt. 15 w/w ustawy, odpowiednio:  1. w Placówkach Rodzinnych w Wołowie: Placówka Rodzinna Nr 1 ? 1.929,86 Placówka Rodzinna Nr 2 ? 1.766,28 Placówka Rodzinna Nr 4 ? 1.611,10 2. w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie, w tym:  w Placówce Socjalizacyjnej - 3.569,48 w Placówce Interwencyjnej - 3.568,48 Hostel - 184,32 3. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ?Wiosna?w Krzydlinie Małej: w Placówce Socjalizacyjnej ? 2.655,97 w Placówce Interwencyjnej ? 2.679,94 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym  zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Starosta Wołowski Maciej Nejman

ID: ZBLUL-PMJCB-YZQRB-WTVBC-CCSFS. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Wołowskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2009

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Wołowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.660

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2011.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009

 • zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • uchwała nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok

 • uchwała nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.